Uhlíková stopa
Majte jasno v riadení emisií CO2

„Ako vypočítať uhlíkovú stopu mojej firmy?“ Túto otázku si kladie mnoho podnikateľov a manažérov. Výpočet uhlíkovej stopy môže byť náročný,  no stáva sa nevyhnutným krokom pre každú firmu, ktorá si želá úspech v súčasnom podnikateľskom prostredí. Riadenie emisií CO2 nie je iba reakciou na regulácie; stáva sa kritériom, podľa ktorého finančné inštitúcie hodnotia kreditovú spoľahlivosť podnikov.

  • Sustainly vám zabezpečí výpočet a monitoring uhlíkovej stopy na všetkých úrovniach (Scope 1, 2 a 3)
  • Prehľad a návrhy na postupné znižovanie emisií vám poskytuje konkurenčnú výhodu v dynamickom obchodnom prostredí.
  • Vypočítanie uhlíkovej stopy vám nielen otvára prístup k finančným zdrojom, ale tiež posilňuje vzťahy s obchodnými partnermi a zákazníkmi, ktorí kladú dôraz na udržateľnosť.