ESG Report: Staňte sa Dôveryhodným Partnerom

ESG reporting sa stáva kľúčovou súčasťou podnikania v rámci Európskej Únie. Zaoberajú sa ním aj veľké nadnárodné spoločnosti ako VW, Skoda, Strabag, Nestlé, Kaufland, Billa, Lidl, Ikea a iné, ktoré uprednostňujú dodávateľov s pevnými ESG hodnotami a praxou.

 • S transparentným a vysoko kvalitným ESG reportom si zaručíte konkurenčnú výhodu na trhu – kľúčoví partneri a stakeholderi budú mať potrebné dáta o vašej firme, a budú vidieť, že to s udržateľnosťou myslíte vážne.
 • Získate dôslednú analýzu implementácie ESG štandardov, a návrhy pre opatrenia a smernice, ktoré sú minimálnou nutnosťou pre regulačné požiadavky a požiadavky Vašich business partnerov.
 • Získate do rúk nástroj, ktorý banky, poisťovne a grantové organizácie často vyžadujú pri hodnotení vašej spoločnosti.

Stratégia udržateľnosti

ESG report nie je len cieľovou destináciou. Jej cieľom je podporiť rozvoj dlhodobej stratégie udržateľnosti, ktorá:

 • otvára dvere dlhodobým partnerstvám
 • poskytuje prístup k jednoduchšiemu financovaniu


Sustainly vám pomôže vytvoriť konkrétnu stratégiu, ktorá prekoná očakávania vašich zákazníkov.

Uhlíková stopa

„Ako vypočítam uhlíkovú stopu svojej spoločnosti?“ Túto otázku si kladie mnoho podnikateľov a manažérov. Výpočet uhlíkovej stopy môže byť náročný, ale stáva sa nevyhnutným krokom pre každú spoločnosť, ktorá chce uspieť v dnešnom podnikateľskom prostredí. Riadenie emisií CO2 nie je len reakciou na reguláciu; stáva sa kritériom, podľa ktorého finančné inštitúcie posudzujú úverovú bonitu spoločností.

 • Sustainly vám poskytuje výpočet a sledovanie vašej uhlíkovej stopy na všetkých úrovniach (rozsah 1, 2 a 3).
 • Poznatky a návrhy na postupné znižovanie emisií vám poskytnú konkurenčnú výhodu v dynamickom podnikateľskom prostredí.
 • Výpočet vašej uhlíkovej stopy vám nielen otvorí prístup k finančným zdrojom, ale aj posilní vzťahy s obchodnými partnermi a zákazníkmi, ktorí kladú dôraz na udržateľnosť.

Rozdielová štúdia:
Vyťažte Maximum z Vašich ESG povinností

Aj keď ste sa ESG ešte nevenovali, nemusíte začínať od nuly. Spoločnosť Sustainly vykoná rozdielovú štúdiu na základe vašich existujúcich údajov:

 • dôsledná analýza implementácie ESG štandardov
 • navrhnutie opatrení a smerníc na splnenie regulatórnych požiadaviek a očakávaní obchodných partnerov.
 • definovanie stratégie s jasnými prioritami a plánom dosiahnutia cieľov