ESG Report: Staňte se důvěryhodným partnerem

ESG reporting se stává klíčovou součástí podnikání v Evropské unii. Podávají je i velké nadnárodní společnosti, jako jsou VW, Škoda, Strabag, Nestlé, Kaufland, Billa, Lidl, Ikea a další, které dávají přednost dodavatelům s pevnými hodnotami a postupy v oblasti ESG.

 • Transparentní a kvalitní zpráva o ESG vám zaručí konkurenční výhodu na trhu – klíčoví partneři a zainteresované strany budou mít k dispozici potřebné údaje o vašem podnikání a uvidí, že to
  s udržitelností myslíte vážně.
 • Získáte konzistentní analýzu implementace standardů ESG
  a návrhy doporučení a pokynů, které jsou minimální nutností pro požadavky regulačních orgánů a obchodních partnerů.
 • Dostanete do rukou nástroj, který banky, pojišťovny a grantové organizace často vyžadují při hodnocení vaší společnosti.

Strategie udržitelnosti

ESG Report není jen cílová destinace. Jejím cílem je podpořit rozvoj dlouhodobé strategie udržitelnosti, která:

 • Otevírá dveře dlouhodobým partnerstvím.
 • Poskytuje přístup ke snadnějšímu financování.

Sustainly vám pomůže vytvořit konkrétní strategii, která předčí očekávání vašich odběratelů.

Uhlíková stopa

„Jak vypočítám uhlíkovou stopu své společnosti?“ Tuto otázku si klade mnoho podnikatelů a manažerů. Výpočet uhlíkové stopy může být náročný, ale stává se nezbytným krokem pro každou společnost, která chce uspět v dnešním podnikatelském prostředí. Řízení emisí CO2 není jen reakcí na regulaci; stává se kritériem, podle kterého finanční instituce posuzují úvěruschopnost podniků.

 • Sustainly vám poskytne výpočet a sledování vaší uhlíkové stopy na všech úrovních (Scope 1, 2 a 3).
 • Přehled a návrhy na postupné snižování emisí vám poskytnou konkurenční výhodu v dynamickém podnikatelském prostředí.
 • Výpočet uhlíkové stopy vám nejen otevře přístup k finančním zdrojům, ale také posílí vztahy s obchodními partnery a zákazníky, kteří kladou důraz na udržitelnost.

Rozdílová studie: Využijte co nejvíce ze svých povinností v oblasti ESG

I když jste se ESG dosud nezabývali, nemusíte začínat od nuly. Společnost Sustainly provede rozdílovou studii na základě vašich stávajících údajů:

 • Důkladná analýza implementace standardů ESG
 • Navrhování opatření a pokynů pro splnění regulačních požadavků
  a očekávání obchodních partnerů.
 • Definování strategie s jasnými prioritami a plánem pro dosažení cílů.