Ačkoli existují legitimní otázky týkající se ESG (environmentální, sociální a správní), potřeba pochopit a řešit externí faktory se stane zásadní pro zachování sociální licence společností.