Články

Ačkoli existují legitimní otázky týkající se ESG (environmentální, sociální a správní), potřeba pochopit a řešit externí faktory se stane zásadní pro zachování sociální licence společností.

Udržitelnost je dnes klíčovým faktorem pro růst a dlouhodobý úspěch podniků. Za účelem identifikace a měření ESG faktorů vstupuje na scénu nový reporting.

V současné době se reporting ESG (Environmental, Social, and Governance) stal nedílnou součástí firemního světa.

Strategie ESG pomáhá podnikům přilákat investory, budovat loajalitu zákazníků, zlepšovat finanční výkonnost, udržovat provoz a získávat konkurenční výhody. Nejen investoři,

Směrnice o sociální odpovědnosti podniků (CSRD) je nový legislativní návrh Evropské unie, jehož cílem je zpřísnit požadavky na podávání zpráv

Začnite s ESG reportingem

Objednejte si u nás schůzku a my vám představíme náš produkt.

info@sustainly.tech

+421 902 402 292