Články

Jak USA přistupuje k ESG? část 1. Legislativa Novinky Tento článek poskytuje hloubkovou analýzu dotací nabízených americkým společnostem podle zákona

Evropská směrnice CSRD – Nefinanční reporting Firemní udržitelnost Legislativa Směrnice o podnikové a sociální odpovědnosti (CSRD) je nový legislativní návrh

ESG reporting Firemní udržitelnost Legislativa Strategie ESG pomáhá podnikům přilákat investory, budovat loajalitu zákazníků, zlepšovat finanční výkonnost, udržovat provoz a

ESG Reporting Firemní udržitelnost V současné době se reporting ESG (Environmental, Social, and Governance) stal nedílnou součástí firemního světa. ESG

Jak začít s ESG reportingem Firemní udržitelnost Udržitelnost je dnes klíčovým faktorem pro růst a dlouhodobý úspěch podniků. Současně se

Ačkoli existují legitimní otázky týkající se ESG (environmentální, sociální a správní), potřeba pochopit a řešit externí faktory se stane zásadní pro zachování sociální licence společností.