Firemná udržateľnosť

 • All Post
 • Firemná udržateľnosť
 • Legislatíva
 • Novinky
 • Technológie
 • Veda
5 výhod ESG pre firmy

2. januára 2024/

ESG reporting Firemná udržateľnosť ESG stratégia pomáha podnikom priťahovať investorov, budovať lojalitu zákazníkov, zlepšovať finančný výkon, udržateľnosť operácií a získať konkurenčnú výhodu. Nielen investori, ale aj firmy sa čoraz viac orientujú na ESG. Katalyzátormi tejto zmeny sa okrem tlaku investorov, odberateľov a zákazníkov stali aj pandémia COVID-19, obavy z klimatických…

ESG Reporting

2. januára 2024/

ESG Reporting Firemná udržateľnosť V súčasnej dobe sa ESG (Environmental, Social, and Governance) reportovanie stalo neoddeliteľnou súčasťou podnikového sveta. ESG sa týka environmentálnych, sociálnych a správnych faktorov, ktoré majú priamy vplyv na výkonnosť a udržateľnosť firiem. V tomto článku sa zameriame na podrobné vysvetlenie ESG od písmena k písmenu a…

Ako začať s ESG reportingom

2. januára 2024/

Ako začať s ESG reportingom Firemná udržateľnosť V súčasnej dobe je udržateľnosť kľúčovým faktorom pre rast a dlhodobý úspech podnikov. Zároveň stúpa tlak na firmy, aby prevzali zodpovednosť za svoje environmentálne, sociálne a správne aspekty. S cieľom identifikovať a merateľne zhodnotiť tieto faktory vstupuje na scénu ESG (Environmental, Social, and…

Čo je to uhlíková stopa a ako ju môžeme v našej firme znížiť

2. januára 2024/

Čo je to uhlíková stopa a ako ju môžeme v našej firme znížiť Veda Firemná udržateľnosť V súčasnej dobe, keď je otázka udržateľnosti a ochrany životného prostredia na poprednom mieste, sa stále viac firiem začína zaoberať svojou uhlíkovou stopou. Uhlíková stopa predstavuje množstvo skleníkových plynov emitovaných do atmosféry v dôsledku…

Uhlíková stopa produktu pomocou Life Cycle Assessment (LCA): Sprievodca pre malé a stredné firmy

2. januára 2024/

Uhlíková stopa produktu pomocou Life Cycle Assessment (LCA): Sprievodca pre malé a stredné firmy Veda Firemná udržateľnosť V dnešnej dobe, keď sa stáva environmentálna udržateľnosť prioritou, je dôležité, aby firmy, bez ohľadu na ich veľkosť, pochopili a zvládli meranie a manažovanie svojho environmentálneho dopadu. Jedným z najužitočnejších nástrojov na dosiahnutie…

Prístup k výpočtu uhlíkovej stopy

2. januára 2024/

Prístup k výpočtu uhíkovej stopy Novinky Veda Firemná udržateľnosť Zameranie sa na uhlíkovú stopu vo vašej firme vyžaduje systematický a dlhodobý prístup. Začnite tým, že vykonáte dôkladnú analýzu a vyhodnotenie súčasného stavu. Identifikujte hlavné oblasti s vysokou uhlíkovou stopou a určte si ciele na zníženie emisií. Následne navrhnite a implementujte…

Čo sú GRI štandardy a akými princípmi sa riadia

31. decembra 2023/

Čo sú GRI štandardy a akými princípmi sa riadia Novinky Firemná udržateľnosť Energetická bezpečnosť a udržateľnosť sú kľúčovými prioritami pre každú krajinu, a Slovensko nie je výnimkou. V posledných desaťročiach sa svet začal prispôsobovať svoje energetické zdroje a presúvať sa smerom k obnoviteľným zdrojom energie (OZE) s cieľom znižovať závislosť…

About Us

Luckily friends do ashamed to do suppose. Tried meant mr smile so. Exquisite behaviour as to middleton perfectly. Chicken no wishing waiting am. Say concerns dwelling graceful.

Services

Most Recent Posts

 • All Post
 • Firemná udržateľnosť
 • Legislatíva
 • Novinky
 • Technológie
 • Veda

Company Info

She wholly fat who window extent either formal. Removing welcomed.

Začnite s ESG reportingem

Objednejte si u nás schůzku a my vám představíme náš produkt.

info@sustainly.tech

+421 902 402 292